2016/8559 Konut Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelik Karar Sayısı : 2016/8559 Ekli “Konut Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığı (Hazine Müsteşarlığının 9/2/2016 tarihli ve 4718 sayılı yazısı üzerine, 3/6/2011 tarihli ve 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/2/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır. KONUT HESABI VE DEVLET […]